فروش ویلاrss

فروش ویلای85متری زیباکنار
توضیحات✔ بخاری ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
370,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 180
متراژ اعیان: 85
کد ملک: FV243
فروش ویلای80متری زیباکنار
توضیحات✔ بخاری ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
370,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 180
متراژ اعیان: 80
کد ملک: FV242
فروش ویلای80متری زیباکنار
توضیحات✔ پکیج ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
600,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 200
متراژ اعیان: 80
کد ملک: FV241
فروش ویلای230متری زیباکنار
توضیحات✔ پکیج ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
650,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 230
متراژ اعیان: 100
کد ملک: FV240
فروش ویلای300متری چونچنان
توضیحات✔ پکیج ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت هایگلس ✔ مستر ✔ کلوز روم ✔ انباری ✔ کف سرامیک
1,750,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 3
متراژ عرصه: 300
متراژ اعیان: 240
کد ملک: FV239
فروش ویلای500متری چونچنان
توضیحات✔ پکیج ✔ شوفاژ ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت هایگلس ✔ مستر ✔ کف سرامیک
850,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 3
متراژ عرصه: 500
متراژ اعیان: 140
کد ملک: FV238
فروش ویلای220متری زیباکنار
توضیحات✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
600,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 220
متراژ اعیان: 110
کد ملک: FV237
فروش ویلای230متری خشک اسطلخ
توضیحات✔ پکیج ✔ شوفاژ ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
1,200,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 3
متراژ عرصه: 230
متراژ اعیان: 150
کد ملک: FV235
فروش ویلای500متری خشک اسطلخ
توضیحات✔ پکیج ✔ شوفاژ ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت ممبران ✔ مستر ✔ کف سرامیک
- تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 500
متراژ اعیان: 185
کد ملک: FV234
فروش ویلای250متری فخر آباد
توضیحات✔ پکیج ✔ شوفاژ ✔ کولر اسپیلت ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
950,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 250
متراژ اعیان: 140
کد ملک: Fv233
FV229
توضیحات✔ پکیج ✔ شوفاژ ✔ داک ✔ کولر اسپیلت ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت هایگلس ✔ کف سرامیک
950,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 280
متراژ اعیان: 140
کد ملک: FV229
فروش ویلای280متری فخر آباد
توضیحات✔ بخاری ✔ پارکینگ اختصاصی ✔ پارکینگ مهمان ✔ کابینت MDF ✔ کف سرامیک
480,000,000,00 تومان
تعداد خواب: 2
متراژ عرصه: 280
متراژ اعیان: 80
کد ملک: FV226

اشتراک در خبرنامه

جستجو